30/03/2012

How cool would it be if your keys actually came with Faik's face on it.

20/03/2012


Teşekkür haftası hızla devam ediyor / Teşekkür week full speed ahead

19/03/2012

Teşekkürler Haftası! / Thank You Week!

Bu son üç yıldır bizimle olduğunuz için bu haftayı teşekkürler haftası ilan ettik!
To say thank you to all of our fans we have decided to make this week teşekkürler week!

17/03/2012

Stockphotoverdose.

11/03/2012


The confused layout makes us lost.