26/01/2012

Many people didn't know that in his spare time Sonic the Hedgehog would help fight limescale in Turkey. / Bir çok insanın bilmediği bir bilgi ise Sonic the Hedgehog'un boş vaktini Türkiye'deki kireç sorununu çözmekle geçirmesiydi.

16/01/2012

14/01/2012

12/01/2012

10/01/2012

09/01/2012

07/01/2012

04/01/2012

03/01/2012

01/01/2012