26/01/2012

Many people didn't know that in his spare time Sonic the Hedgehog would help fight limescale in Turkey. / Bir çok insanın bilmediği bir bilgi ise Sonic the Hedgehog'un boş vaktini Türkiye'deki kireç sorununu çözmekle geçirmesiydi.

No comments:

Post a Comment